Shortcut to navigation Hlavné menu Shortcut to navigation Hlavné menu 2 Shortcut to navigation horizontal
ICBB ENG

Libraries

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (STATE SCIENTIFIC LIBRARY)
address: Lazovná 9
phone: +421 (0)48/415 51 11, +421 (0)48/471 07 69
svkbb@svkbb.eu
www.svkbb.eu
Opening hours: Mon 08.00 - 16.00, Tue - Fri 10.00 - 18.00, Sat 09.00 - 12.00, Sun: close

PUBLIC LIBRARY OF MIKULÁŠ KOVÁČ
Department of fiction, special and regional literature
address: Švantnera 18
phone: +421 (0)48/415 37 84
svantnerova@vkmk.sk
www.vkmk.sk

PUBLIC LIBRARY OF MIKULÁŠ KOVÁČ
Department of children literature and music department
address: Lazovná 26
phone: +421 (0)48/415 31 48
detske@vkmk.sk
www.vkmk.sk

PUBLIC LIBRARY OF MIKULÁŠ KOVÁČ - BRANCHES
address: Okružná 2, tel. +421 (0)48/413 48 68, okruzna@vkmk.skwww.vkmk.sk
address: Karpatská 3, tel. +421 (0)48/417 37 24, karpatska@vkmk.sk, www.vkmk.sk
29. augusta 23, tel. +421 (0)48/414 22 83, 29augusta@vkmk.sk, www.vkmk.sk

LIBRARY OF MATEJ BEL UNIVERSITY
address: Tajovského 40
phone: +421 (0)48/446 74 41, +421 (0)48/446 52 05
kniznica@umb.sk
www.library.umb.sk
Referát absenčných výpožičiek: Tajovského street 40, phone +421 (0)48/446 74 41
Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum: Tajovského 51, +421 (0)48/446 52 08
Politologická študovňa: Kuzmányho 1, phone +421 (0)48/446 12 38
Ekonomická študovňa: Tajovského 10, phone +421 (0)48/446 21 63
Pedagogická študovňa: Ružová 13, phone +421 (0)48/446 42 52


 

webygroup

date: 2019-03-23

Name day of: Adrián


Slovenská verzia

27550743

Homepage